more

S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

more

제목 : [이슈칼럼] 국제테러리즘의 2019년 평가와 2020년 전망

* 한국테러학회장 이만종(호원대학교 법경찰학부 교수)

관련기사 : http://m.boannews.com/html/detail.html?idx=85691&tab_type=1

출처 : 보안뉴스

게시일 : 2020.1.13.

more

No Post

Research does not progress
일   정]
기념일]