more

S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

more

제목 : 하늘이 무너져도 정의는 세워라

 * 한국테러학회장 이만종(호원대학교 법경찰학부 교수)

관련기사 : http://www.kyeonggi.com/news/articleView.html?idxno=2389230

출처 : 경기일보

게시일 : 2021.11.16.

more

No Post

Research does not progress
일   정]
기념일]